Menu

Miljö

Toyota Motor Corporation, som idag är världens största bilbolag och vår svenska generalagent Toyota Sweden AB satsar stora resurser på miljöarbete, närmare 130 miljoner / dag året runt.

Med deras hjälp utökade vi vår miljösatsning genom ”Toyotas 8-miljösteg”. Detta innebär bland annat att vi har en handlingsplan för ett ständigt förbättrat miljöarbete tillika har vi en nulägesanalys för samtliga av våra leverantörer och olika avfall. Till detta har vi utsett en speciell Miljösamordnare och upprättat en Miljöpolicy.